Przedszkole nr 268
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 268 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 268 "Słoneczny Promyk" w Warszawie

Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 268 "Słoneczny Promyk" w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-01-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Marciniak, p268@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 834 35 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dojazd do siedziby Przedszkola nr 268 "Słoneczny Promyk" w Warszawie
W odległości 0,3 - 0,5 km od wejścia głównego znajdują się przystanki ZTM (przy ulicy Jana Kasprowicza): autobusowe "Metro Wawrzyszew 01" i "Metro Wawrzyszew 02" oraz stacja metra "Metro Wawrzyszew". W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk" w Warszawie ma siedzibę przy ulicy Przytyk 5a.
Budynek przedszkola nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada dwa wejścia, przy których nie ma podjazdów dla wózków. Do wejścia głównego dla rodziców, dzieci, personelu i petentów prowadzi: pierwsza furtka, wąski chodnik o długości ok. 40 metrów wzdłuż ulicy Przytyk pomiędzy ogrodzeniem i budynkiem przedszkola, druga furtka, następnie trzeba pokonać 2 stopnie schodów, pierwsze drzwi wejściowe i drugie drzwi. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości ok. 140 cm. Sale dziecięce znajdują się na 3 poziomach: parterze - trzeba pokonać w wąskim holu 4 stopnie schodów, I piętrze - trzeba pokonać 22 stopnie schodów i w piwnicy - trzeba pokonać 11 stopni wąskich schodów. Szatnia dziecięca umiejscowiona jest w piwnicy. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do wejścia drugiego, po przekroczeniu pierwszej furtki trzeba pokonać 8 stopni schodów.

Przed terenem przedszkola, wzdłuż ulicy Przytyk znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 
 
Wprowadził Romanowska Anna 16-09-2020
Aktualizujący Romanowska Anna 16-09-2020
Zatwierdzający Romanowska Anna 16-09-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2020
Liczba odwiedzin: 103
Rejestr zmian